วิธีทำบุญวันเกิด

วิธีทำบุญวันเกิด
My Guide

วิธีที่นิยม เช่น ทำบุญใส่บาตร ไปถวายสังฆทาน กราบเท้าขอขมา-เลี้ยงอาหารพ่อแม่ ให้เงินพ่อแม่ บริจาคเงินให้โรงพยาบาล ปล่อยปลา ไถ่ชีวิตโคและสัตว์ประเภทต่างๆ ฯลฯ

กดที่นี่ >>> เลือกซื้อสังฆทาน ใน Shopee ได้เลย

ไข่ปลาสลิด shopee

ตัวอย่างอานิสงส์ของการถวายสังฆทาน (โดยย่อ)

“…อาหารเป็นเหตุให้ได้ร่างกายเป็นทิพย์ การได้ผ้าเป็นเหตุให้ผมได้เครื่องประดับเป็นทิพย์ การได้พระพุทธรูปไปมีอานิสงส์ทำให้ร่างกายแกมีแสงสว่างมาก…”ที่มีพระพุทธรูป เทวดากับพรหม นางฟ้าก็ตาม เขาถือว่าองค์ไหนมีแสงสว่างมาก องค์นั้นมีบุญมากที่สุด เขาถือว่ามีแสงสว่างมาก เทวดาก็ดี พรหมก็ดี นางฟ้าก็ตาม เขาไม่ถือเครื่องแต่งตัว เขาถือแสงสว่างเป็นสำคัญ

ถึงแม้ของน้อยก็อานิสงส์มากการถวายสังฆทานนี่ถึงแม้จะมีของน้อยก็มีอานิสงส์มาก ก็ดูตัวอย่างพระสารีบุตรถวายสังฆทานให้แม่ของท่าน แม่คนละชาตินะ

พระสารีบุตรท่านเจริญพระกรรมฐาน แล้วท่านก็ไปเที่ยวแดนนรก ออกจากแดนนรกท่านเข้าสู่แดนเปรต เข้าใจว่าท่านรู้ ไม่รู้ท่านคงไม่ไป ก็เดินผ่านคณะเปรตมา มาถึงเปรตผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ ก็มีผ้าดึงไปดึงมา ดึงผ้าไม่หยุด หยุดดึงไม่ได้ไฟไหม้ตัว แล้วท่านก็หยุดยืนข้าง ๆ หญิงคนนั้นก็มองหน้าท่านพระอยู่ใกล้ไฟก็ไม่ไหม้

เธอบอกว่า “…เมื่อร้อยชาติโน้นที่ผ่านมาฉันเคยเป็นแม่ท่าน ท่านเป็นคนมีเมตตา ใจบุญสุนทาน ชอบทำบุญชอบให้ทาน แต่ฉันเป็นแม่ เป็นคนที่มีใจร้าย มีความตระหนี่มาก ไม่ทำบุญไม่ให้ทาน เป็นคนโหดร้าย ท่านตายจากความเป็นคนท่านก็เกิดเป็นเทวดาบ้าง เป็นพรหมบ้าง ฉันต้องมาเป็นเปรตถึงชาตินี้ ตั้งแต่เวลานั้นถึงเวลานี้ฉันยังไม่พ้นจากความเป็นเปรต…”พระสารีบุตรเกิดมาร้อยชาติแล้วนะ พระสารีบุตรก็ถามว่า “…เธอต้องการให้ช่วยอะไรบ้าง…” หญิงเปรตก็บอกว่า “…ถ้าท่านจะช่วยฉัน ขอให้ท่านถวายสังฆทานกับพระสงฆ์ที่เป็นสาวกของพระสมณโคดม. ..”

จากหนังสือทางสายเอก โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *