หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2566

โปรดตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครอีกครั้งที่ป้ายหน่วยเลือกตั้ง เพื่อความถูกต้องก่อนลงคะแนน นครราชสีมา เขต 1เมืองนครราชสีมา …

หมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขต จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2566 อ่านต่อ