หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง กล่าวถึงเรื่องนิพพานสูญ-ไม่สูญ

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีฯ) วัดท่าซุง กล่าวถึงเรื่องสมเด็จองค์ปฐม และในตอนนั้นท่านกล่าวเรื่องนิพพานสูญ-ไม่สูญ …

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง กล่าวถึงเรื่องนิพพานสูญ-ไม่สูญ อ่านต่อ