ฉลาก Pringles Sour Cream & Onion ขนาด 42 กรัม

ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม
My Guide

ฉลากมันฝรั่งทอดกรอบ รสซาวครีม และหัวหอม ตราพริงเกิลส์ ขนาด 42 กรัม

KKP Cash Card

ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม

ซื้อพริงเกิลที่ BigC Online กด >> ที่นี่

ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม
ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม
ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม

สินเชื่อเคลียร์ภาระหนี้

ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม
ฉลากพริงเกิลส์มันฝรั่งทอดกรอบรสซาวครีมและหัวหอม

  • เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตแต่อย่างใด เพียงแต่นำเสนอข้อมูลเพื่อผู้บริโภคเท่านั้น
  • หากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีการอัพเดทฉลาก หรือพบข้อผิดพลาด หรือมีการละเมิดโปรดแจ้งให้เราทราบ
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ กำหนดว่าผู้บริโภคมีสิทธิได้รับความคุ้มครองดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ (๒) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ (๓) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  • ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *