ประกันมะเร็ง+49โรค รับเงินทันทีเมื่อตรวจพบ

My Guide

ตัวอย่างเบี้ยประกันสำหรับอายุ 30ปี เบี้ยประกัน 228 บาท/เดือน คุ้มครอง 5 แสนบาท กดสมัครเลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ >>>

ประกันสุขภาพ สุขสันต์ ประกันโรคร้ายแรง
  • กลุ่มโรคมะเร็ง
  • โรคเกี่ยวกับอุบัติเหตุ และทุพพลภาพอย่างรุนแรง การเจ็บป่วยรุนแรง การเจ็บป่วยจนสิ้นชีวิต
  • กลุ่มโรคหัวใจ หลอดเลือดและอวัยวะในช่องอก โรคปอด
  • กลุ่มเนื้องอก เส้นเลือดสมอง ระบบประสาท
  • โรคไต
  • กลุ่มโรคเกี่ยวกับตับ และทางเดินอาหาร
  • กลุ่มโรคการทำงานผิดปกติของอวัยวะอื่นๆ
  • โรคเกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรงในอวัยวะ