เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรี

My Guide

ผ่อนได้ ใช้บัตรเครดิตได้ กด >>> เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ฟรี

ขับดีไม่มีเคลม
รับส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับรถประวัติดี ไม่มีการเคลมตลอดปีที่ผ่านมา
หรือมีการเคลมแต่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด

ระบุชื่อผู้ขับขี่
รับส่วนลดสูงสุด 20% สำหรับกรมธรรม์ที่มีการระบุชื่อผู้ขับขี่

ส่วนลด 70% เป็นตัวอย่างส่วนลดสูงสุดสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันรถยนต์กับบริษัทประกันภัยเดิมต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมธรรม์ตลอดระยะเวลาคุ้มครองที่ผ่านมา และระบุผู้ขับขี่อายุเกิน 50 ปี ทั้งนี้ ส่วนลดที่ลูกค้าจะได้รับจริง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ประวัติการเคลม การระบุชื่อผู้ขับขี่ การติดตั้งกล้อง แพคเกจที่เลือก รถยนต์ที่เอาประกันภัย เป็นต้น

** ไม่สามารถเลือกรับส่วนลดกรณีระบุผู้ขับขี่พร้อมกับส่วนลดติดกล้องได้ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแพคเกจของบริษัทประกันภัยใดที่ให้ส่วนลดสองประเภทนี้พร้อมกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *